Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS921
Název záměru: Chov drůbeže v Častoticích
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčZahrádkaČastotice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 23.05.2018 09:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LÍHEŇ STUDENEC, s.r.o., Studenec 183, 675 02 Studenec
IČ oznamovatele: 25340026
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.04.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 16.05.2018
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: VYS921_oznameni.zip (31819 kB) - 11.04.2018 14:12:11
Informace o oznámení: VYS921_infOznam.pdf (888 kB) - 16.04.2018 11:43:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.05.2018
Datum nabytí právní moci: 23.06.2018
Závěry zjišťovacího řízení: VYS921_zjistovaci.zip (3789 kB) - 23.05.2018 09:03:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: