Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS932
Název záměru: Modernizace farmy Rohozná
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaRohoznáRohozná u Jihlavy
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2018 14:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Věra Řezníčková, Rohozná 36, 588 44 Rohozná
IČ oznamovatele: 76549909
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 12.07.2018
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: VYS932_oznameni.pdf (2415 kB) - 11.06.2018 09:04:12
Informace o oznámení: VYS932_infOznam.pdf (521 kB) - 11.06.2018 09:04:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.07.2018
Datum nabytí právní moci: 18.08.2018
Závěry zjišťovacího řízení: VYS932_zjistovaci.zip (1507 kB) - 18.07.2018 14:05:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: