Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS934
Název záměru: Modernizace střediska živočišné výroby Předín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčPředínPředín
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 01.08.2018 07:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZVOZD
IČ oznamovatele: 00140023
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 18.07.2018
Zpracovatel oznámení: Németh Juraj Ing., CSc.
Text oznámení záměru: VYS934_oznameni.zip (106198 kB) - 13.06.2018 12:55:20
Informace o oznámení: VYS934_infOznam.pdf (885 kB) - 18.06.2018 09:33:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.07.2018
Datum nabytí právní moci: 28.08.2018
Závěry zjišťovacího řízení: VYS934_zjistovaci.zip (3099 kB) - 01.08.2018 07:16:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: