Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS935
Název záměru: Modernizace farmy pro skot - Lukavec
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: VYS935_duvodyUkonceni.pdf (419 kB) - 08.08.2018 11:27:48
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovLukavecLukavec u Pacova
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 08.08.2018 11:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Lukavec, Čechtická 297, 394 26 Lukavec
IČ oznamovatele: 00111473
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 29.07.2018
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: VYS935_oznameni.pdf (2669 kB) - 25.06.2018 14:15:54
Informace o oznámení: VYS935_infOznam.pdf (885 kB) - 29.06.2018 10:40:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: