Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS948
Název záměru: Přístavba kravína v rodinné farmě p. Myslíka v Záborné
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaZábornáZáborná
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 05.11.2018 13:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pavel Myslík
IČ oznamovatele: 63443848
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.09.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 12.10.2018
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: VYS948_oznameni.zip (6518 kB) - 10.09.2018 14:06:21
Informace o oznámení: VYS948_infOznam.pdf (549 kB) - 10.09.2018 17:39:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2018
Závěry zjišťovacího řízení: VYS948_zjistovaci.pdf (689 kB) - 05.11.2018 13:04:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: