Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS952
Název záměru: AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. - vestavba technologie lakovny do výrobní haly A4
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/22
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovPelhřimovPelhřimov
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 14.12.2018 10:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGROSTROJ Pelhřimov,a.s. , U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov
IČO oznamovatele: 00009971
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.11.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 10.12.2018
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: VYS952_oznameni.zip (13686 kB) - 09.11.2018 08:34:12
Informace o oznámení: VYS952_infOznam.pdf (535 kB) - 09.11.2018 08:34:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.12.2018
Datum nabytí právní moci: 15.01.2019
Závěry zjišťovacího řízení: VYS952_zjistovaci.pdf (661 kB) - 14.12.2018 10:18:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: