Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS954
Název záměru: Stavba porodny krav Cetoraz
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovCetorazCetoraz
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 18.01.2019 09:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRIA Obrataň, zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Obratani, 394 12 Obrataň 190
IČO oznamovatele: 49060686
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.12.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 07.01.2019
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: VYS954_oznameni.pdf (5038 kB) - 07.12.2018 08:22:32
Informace o oznámení: VYS954_infOznam.pdf (533 kB) - 07.12.2018 08:22:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.01.2019
Závěry zjišťovacího řízení: VYS954_zjistovaci.pdf (637 kB) - 18.01.2019 09:50:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: