Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS961
Název záměru: Rozšíření výrobních ploch Hettich ČR k.s. 4. etapa - p.č. 6976/1, 6974/2, 6984/6, 6974/1, k.ú. Město Žďár
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/20
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouŽďár nad SázavouMěsto Žďár
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 12.04.2019 08:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ oznamovatele: 25546791
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.03.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 01.04.2019
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: VYS961_oznameni.zip (10314 kB) - 26.02.2019 09:47:11
Informace o oznámení: VYS961_infOznam.pdf (500 kB) - 26.02.2019 09:47:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2019
Datum nabytí právní moci: 14.05.2019
Závěry zjišťovacího řízení: VYS961_zjistovaci.pdf (305 kB) - 12.04.2019 08:17:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: