Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS964
Název záměru: Změny v chovu prasat Střížov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/68
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaBrtniceStřížov
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 12.06.2019 14:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRO družstvo vlastníků Puklice
IČ oznamovatele: 49975552
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.04.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 28.05.2019
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: VYS964_oznameni.pdf (4453 kB) - 23.04.2019 09:58:43
Informace o oznámení: VYS964_infOznam.pdf (244 kB) - 25.04.2019 17:40:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.06.2019
Závěry zjišťovacího řízení: VYS964_zjistovaci.pdf (4668 kB) - 12.06.2019 14:12:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: