Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS965
Název záměru: Stáj pro výkrm prasat Vidonín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouVidonínVidonín
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 12.06.2019 14:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGROFARM, a.s., Horní 1682/28, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ oznamovatele: 46976337
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 03.06.2019
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: VYS965_oznameni.zip (6978 kB) - 02.05.2019 08:23:18
Informace o oznámení: VYS965_infOznam.pdf (201 kB) - 02.05.2019 08:23:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.06.2019
Datum nabytí právní moci: 13.07.2019
Závěry zjišťovacího řízení: VYS965_zjistovaci.pdf (323 kB) - 12.06.2019 14:15:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: