Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS976
Název záměru: Optimalizace provozu na provozovně Velké Meziříčí
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/41
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouVelké MeziříčíVelké Meziříčí
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 04.09.2019 10:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TBG PKS a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou
IČO oznamovatele: 28261976
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 26.08.2019
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: VYS976_oznameni.zip (16951 kB) - 23.07.2019 15:04:30
Informace o oznámení: VYS976_infOznam.pdf (200 kB) - 23.07.2019 15:04:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.09.2019
Datum nabytí právní moci: 05.10.2019
Závěry zjišťovacího řízení: VYS976_zjistovaci.pdf (315 kB) - 04.09.2019 10:00:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: