Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS982
Název záměru: Regionální centrum nízkoenergetické transformace kalů na fosforečné hnojivo Rožná
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouRožnáRožná
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 07.02.2020 08:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ oznamovatele: 43383513
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.09.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 23.10.2019
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: VYS982_oznameni.zip (30215 kB) - 20.09.2019 12:04:35
Informace o oznámení: VYS982_infOznam.pdf (198 kB) - 20.09.2019 12:04:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2019
Závěry zjišťovacího řízení: VYS982_zjistovaci.pdf (317 kB) - 06.11.2019 10:30:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Odvolání - OVSS VII MŽP vydal dne 22. 1. 2020 pod č. j. MZP/2019/560/2336 sp. zn. ZN/MZP/2019/560/442 rozhodnutí, kterým podané odvolání zamítl.