Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS984
Název záměru: Betonárna Příseka
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: VYS984_duvodyUkonceni.pdf (199 kB) - 05.12.2019 12:40:50
Zařazení: II/41
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodPřísekaPříseka u Světlé nad Sázavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 05.12.2019 12:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: STAVBY KV s.r.o.
IČ oznamovatele: 28792921
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 29.11.2019
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: VYS984_oznameni.zip (8485 kB) - 30.10.2019 06:47:19
Informace o oznámení: VYS984_infOznam.pdf (234 kB) - 30.10.2019 06:47:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: