Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS985
Název záměru: Rozšíření terénní úpravy v lokalitě Na Poustkách, k.ú. Číměř nad Jihlavou
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: VYS985_duvodyUkonceni.pdf (197 kB) - 09.12.2019 14:01:58
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčČíměřČíměř nad Jihlavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 09.12.2019 14:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obec Číměř, Číměř 50, 675 01 Číměř
IČO oznamovatele: 00376817
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 19.12.2019
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: VYS985_oznameni.zip (21295 kB) - 13.11.2019 11:39:29
Informace o oznámení: VYS985_infOznam.pdf (240 kB) - 18.11.2019 15:29:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: