Záměry dle zákona č. 244/1992 Sb.
Kód záměru: XXX768
Název záměru: Silniční okruh kolem Prahy, stavba 520 Březiněves - Satalice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Zastaveno
Zařazení: I/7.1
Umístění:
Datum a čas posledních úprav: 31.12.2001 00:00
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum předložení oznámení: 28.02.2001
Zpracovatel dokumentace: Kameníčková Věra RNDr.
Zpracovatel posudku:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko:
Poznámky: Na základě žádosti ŘSD ČR z 1.10.2020 byl proces EIA ukončen na žádost oznamovatele.