Záměry dle zákona č. 244/1992 Sb.
Kód záměru: XXX865
Název záměru: Rychlodráha Praha – letiště Ruzyně – Kladno
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Zastaveno
Zařazení: I/7.1
Umístění:
Datum a čas posledních úprav: 03.03.2008 00:00
Oznamovatel: Prak a.s. Praha 2
Datum předložení oznámení: 21.12.2001
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel posudku:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko:
Poznámky: Dokumentace vrácena k dopracování po veřejném projednání;Na žádost oznamovatele ukončeno dne 3.3.2008