Podlimitní záměry
Kód záměru: ZLK1263P
Název záměru: Hydrogeologický vrt HVHk-1 na parcele č. 538/1 katastrální území Hráden na Vlárské dráze
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.10.2019 11:31
Stav: Nepodléhá zjišťovacímu řízení
Zařazení - záměr je podlimitní k bodu: II/14
Umístění:
Oznamovatel: NTS Prometal Holding s. r. o., Divnická 222, 763 21 Slavičín
IČO oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vyloučen vliv
Text sdělení: ZLK1263P_textSdeleni.pdf (154 kB) - 17.10.2019 11:31:00