Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK169
Název záměru: Sběrný dvůr Rožnov pod Radhoštěm
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínRožnov pod RadhoštěmRožnov pod Radhoštěm
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.06.2007 08:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Jan Panc, Kulturní 1775, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO oznamovatele: 62313932
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kuběna Oldřich RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ZLK169_oznameni.doc (127 kB) - 17.08.2006 05:36:07
Informace o oznámení: ZLK169_infOznam.doc (117 kB) - 17.08.2006 05:36:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK169_zjistovaci.doc (161 kB) - 19.09.2006 11:31:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kuběna Oldřich RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK169_dokumentace.doc (132 kB) - 04.12.2006 07:14:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK169_infDokumentace.doc (93 kB) - 04.12.2006 07:14:43
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hrouzek Stanislav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK169_posudek.doc (172 kB) - 25.04.2007 06:02:59
Informace o posudku: ZLK169_infPosudek.pdf (34 kB) - 25.04.2007 06:02:59
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK169_zaveryStan.pdf (67 kB) - 28.06.2007 07:07:48
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: