Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK444
Název záměru: Silnice II/490 Holešov - jihovýchodní obchvat
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížHolešovDobrotice
Zlínský krajKroměřížHolešovHolešov
Zlínský krajKroměřížHolešovŽopy
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.07.2009 08:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Holešov
IČ oznamovatele: 00287172
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obršál Zdeněk Ing.
Text oznámení záměru: ZLK444_oznameni.rar (25751 kB) - 19.06.2009 06:43:06
Informace o oznámení: ZLK444_infOznam.pdf (34 kB) - 19.06.2009 06:43:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.07.2009
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK444_zjistovaci.pdf (57 kB) - 28.07.2009 07:14:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: