Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK627
Název záměru: Zemědělská BPS Střížovice navýšení výkonu
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížStřížoviceStřížovice u Kvasic
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.08.2012 07:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.
IČ oznamovatele: 65278844
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 13.08.2012
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: ZLK627_oznameni.pdf (2288 kB) - 23.07.2012 05:47:03
Informace o oznámení: ZLK627_infOznam.pdf (275 kB) - 23.07.2012 05:47:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.08.2012
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK627_zjistovaci.zip (1260 kB) - 20.08.2012 06:37:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: