Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK657
Název záměru: Prášková lakovna ROBE lighting s.r.o., Palackého 416/20, Valašské Meziříčí
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínValašské MeziříčíValašské Meziříčí-město
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.04.2013 07:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ROBE lighting s.r.o.
IČO oznamovatele: 64088791
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 21.03.2013
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: ZLK657_oznameni.pdf (7086 kB) - 01.03.2013 08:45:44
Informace o oznámení: ZLK657_infOznam.pdf (287 kB) - 01.03.2013 08:45:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2013
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK657_zjistovaci.zip (2044 kB) - 03.04.2013 07:19:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: