Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK697
Název záměru: Nadzemní jímka Zahnašovice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/1.7;II/3.1;§4 odst. 1 písm. b;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížZahnašoviceZahnašovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.05.2014 14:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Doubrava, spol. s.r.o.
IČ oznamovatele: 49968882
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 06.01.2014
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: ZLK697_oznameni.zip (4161 kB) - 16.12.2013 13:30:19
Informace o oznámení: ZLK697_infOznam.pdf (285 kB) - 16.12.2013 13:30:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.05.2014
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK697_zjistovaci.zip (1540 kB) - 14.05.2014 14:20:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýKroměřížMěstský úřad Holešov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: