Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK712
Název záměru: Skladování vápna pro odsíření a odprášení spalin kotlů K 4 a K 5
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínLešnáMštěnovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.04.2014 14:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DEZA, a.s.
IČO oznamovatele: 00011835
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.03.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 07.04.2014
Zpracovatel oznámení: Kuběna Oldřich RNDr.
Text oznámení záměru: ZLK712_oznameni.zip (8272 kB) - 14.03.2014 10:41:49
Informace o oznámení: ZLK712_infOznam.pdf (287 kB) - 14.03.2014 10:41:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.04.2014
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK712_zjistovaci.zip (821 kB) - 17.04.2014 14:27:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Valašské Meziříčí
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: