Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK718
Název záměru: Stáje chovu skotu Prusinky – dostavba areálu
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínNapajedlaNapajedla
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.12.2014 16:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY a.s.
IČ oznamovatele: 46979964
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
ZlínskýZlínMěstský úřad Napajedla
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 12.05.2014
Text dokumentace: ZLK718_dokumentace.doc (31140 kB) - 10.04.2014 13:44:17
Text přepracované/doplněné dokumentace: ZLK718_prepracovana.doc (1092 kB) - 20.08.2014 08:43:53
Informace o dokumentaci: ZLK718_infDokumentace.pdf (237 kB) - 10.04.2014 13:51:51
Vrácení dokumentace: ZLK718_vraceni.pdf (195 kB) - 20.08.2014 08:43:53
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 18.09.2014
Text posudku: ZLK718_posudek.doc (47951 kB) - 20.08.2014 08:40:48
Informace o posudku: ZLK718_infPosudek.pdf (297 kB) - 20.08.2014 08:40:48
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK718_inf1VP.pdf (274 kB) - 28.08.2014 14:15:08
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK718_zapis1VP.pdf (457 kB) - 13.11.2014 13:49:08
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK718_zaveryStan.pdf (504 kB) - 08.12.2014 16:20:10
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: