Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK722
Název záměru: Středisko Ludslavice - výkrm prasat
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: ZLK722_duvodyUkonceni.pdf (288 kB) - 28.11.2014 12:25:07
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížLudslaviceLudslavice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.11.2014 12:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Doubrava, spol. s.r.o.
IČ oznamovatele: 49968882
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýKroměřížMěstský úřad Holešov
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 14.07.2014
Text dokumentace: ZLK722_dokumentace.zip (22587 kB) - 11.06.2014 13:57:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK722_infDokumentace.pdf (227 kB) - 11.06.2014 13:57:59
Vrácení dokumentace: ZLK722_vraceni.zip (311 kB) - 03.09.2014 13:55:31
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: