Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK763
Název záměru: Panattoni Holešov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížHolešovVšetuly
Zlínský krajKroměřížHolešovVšetuly
Zlínský krajKroměřížZahnašoviceZahnašovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.07.2015 10:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Panattoni Czech Republic Development s.r.o.
IČ oznamovatele: 28190882
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 18.02.2015
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: ZLK763_oznameni.zip (15220 kB) - 29.01.2015 08:31:58
Informace o oznámení: ZLK763_infOznam.pdf (291 kB) - 29.01.2015 08:31:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2015
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK763_zjistovaci.zip (3601 kB) - 17.07.2015 10:01:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: