Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK790
Název záměru: Rozšíření areálu Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínOldřichoviceOldřichovice u Napajedel
Zlínský krajZlínOtrokoviceKvítkovice u Otrokovic
Zlínský krajZlínPohořelicePohořelice u Napajedel
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.10.2015 07:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Moravská skládková společnost a. s.
IČ oznamovatele: 46343687
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 29.09.2015
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: ZLK790_oznameni.zip (16812 kB) - 04.09.2015 08:34:42
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.10.2015
Datum nabytí právní moci: 12.11.2015
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK790_zjistovaci.zip (2195 kB) - 27.10.2015 07:54:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
ZlínskýZlínMěstský úřad Otrokovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: