Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK792
Název záměru: Bike aréna Vsetín 3_2
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínVsetínVsetín
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.11.2015 09:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sdružení Valašsko - Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka
IČO oznamovatele: 67728189
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 29.10.2015
Zpracovatel oznámení: Kuběna Oldřich RNDr.
Text oznámení záměru: ZLK792_oznameni.zip (4256 kB) - 07.10.2015 13:58:28
Informace o oznámení: ZLK792_infOznam.pdf (293 kB) - 07.10.2015 13:58:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2015
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK792_zjistovaci.zip (2154 kB) - 30.11.2015 09:07:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Vsetín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: