Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK795
Název záměru: Silnice II/487: Hovězí - Huslenky
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínHovězíHovězí
Zlínský krajVsetínHuslenkyHuslenky
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Oznamovatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23 Zlín
IČO oznamovatele: 70934860
Datum a čas posledních úprav: 01.02.2016 08:01
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 11.01.2016
Zpracovatel oznámení: Hanslík Aleš Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Losík Jan Mgr., Ph.D
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ZLK795_oznameni.zip (15507 kB) - 21.12.2015 07:15:21
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: ZLK795_vyhodnoceniNaturaOznameni.zip (4515 kB) - 21.12.2015 07:15:21
Informace o oznámení: ZLK795_infOznam.pdf (296 kB) - 21.12.2015 07:15:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.02.2016
Datum nabytí právní moci: 03.03.2016
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK795_zjistovaci.zip (1659 kB) - 01.02.2016 08:01:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Vsetín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: