Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK810
Název záměru: Nové Trní – II. etapa
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/5.6;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínZlínMalenovice u Zlína
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.05.2016 12:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AIP spol. s r.o., Dlouhá 5617, 760 01 Zlín
IČ oznamovatele: 46902481
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 11.04.2016
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: ZLK810_oznameni.zip (16610 kB) - 22.03.2016 08:08:32
Informace o oznámení: ZLK810_infOznam.pdf (280 kB) - 22.03.2016 08:08:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.04.2016
Datum nabytí právní moci: 24.05.2016
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK810_zjistovaci.zip (2167 kB) - 27.05.2016 12:27:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínMagistrát města Zlína
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: