Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK827
Název záměru: Retenční nádrž Salaška Salaš
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajUherské HradištěSalašSalaš u Velehradu
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.09.2016 16:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 42196451
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 30.08.2016
Zpracovatel oznámení: Bílek Dalibor RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Kuras Tomáš RNDr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Chřiby
Text oznámení záměru: ZLK827_oznameni.pdf (3942 kB) - 08.08.2016 11:27:20
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: ZLK827_infOznam.pdf (157 kB) - 08.08.2016 15:32:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.09.2016
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK827_zjistovaci.zip (865 kB) - 19.09.2016 16:39:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýUherské HradištěMěstský úřad Staré Město
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: