Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK863
Název záměru: Výrobní objekt pro výrobu pyrotechnických složí (výrobní objekt č. 163)
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/7.6;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínJablůnkaJablůnka
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.10.2017 09:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: INDET SAFETY SYSTEMS a.s., Bobrky 462, 755 01 Vsetín
IČ oznamovatele: 25114638
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 28.08.2017
Zpracovatel oznámení: Rimmel Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: ZLK863_oznameni.zip (29380 kB) - 07.08.2017 14:22:10
Informace o oznámení: ZLK863_infOznam.pdf (259 kB) - 09.08.2017 12:42:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.09.2017
Datum nabytí právní moci: 14.10.2017
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK863_zjistovaci.zip (1697 kB) - 20.10.2017 09:15:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Vsetín
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: