Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK873
Název záměru: I/57 Semetín – Bystřička, 2. stavba
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/48
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínBystřičkaBystřička II
Zlínský krajVsetínJablůnkaJablůnka
Zlínský krajVsetínPržnoPržno u Vsetína
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.09.2018 11:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 31.07.2018
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: ZLK873_oznameni.pdf (61492 kB) - 28.06.2018 14:12:48
Informace o oznámení: ZLK873_infOznam.pdf (241 kB) - 29.06.2018 08:14:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2018
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK873_zjistovaci.zip (1692 kB) - 21.09.2018 11:48:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Vsetín
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Odborná spolupráce HBH Projekt spol. s r. o., autorizovaná osoba Mgr. Tomáš Šikula