Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK891
Název záměru: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bystřice pod Lopeníkem
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/52
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajUherské HradištěBystřice pod LopeníkemBystřice pod Lopeníkem
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.10.2019 11:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Uherské Hradiště
IČO oznamovatele: 01312774
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.09.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 14.10.2019
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: ZLK891_oznameni.zip (16297 kB) - 11.09.2019 14:54:27
Informace o oznámení: ZLK891_infOznam.pdf (161 kB) - 12.09.2019 14:52:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.10.2019
Datum nabytí právní moci: 23.11.2019
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK891_zjistovaci.pdf (516 kB) - 22.10.2019 11:07:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: