Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK909
Název záměru: Modernizace farmy skotu Vlčnov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajUherské HradištěVlčnovVlčnov
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.10.2020 09:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vlčnovská zemědělská a.s.
IČ oznamovatele: 26217074
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.09.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 12.10.2020
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: ZLK909_oznameni.zip (8828 kB) - 08.09.2020 13:41:27
Informace o oznámení: ZLK909_infOznam.pdf (251 kB) - 08.09.2020 13:41:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.10.2020
Datum nabytí právní moci: 27.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK909_zjistovaci.pdf (567 kB) - 24.10.2020 09:09:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýUherské HradištěMěstský úřad Uherský Brod
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: