Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK920
Název záměru: Dostavba VKK Střížovice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížStřížoviceStřížovice u Kvasic
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.02.2021 11:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.
IČ oznamovatele: 65278844
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.01.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 08.02.2021
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: ZLK920_oznameni.zip (33849 kB) - 05.01.2021 08:17:14
Informace o oznámení: ZLK920_infOznam.pdf (261 kB) - 05.01.2021 09:25:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.02.2021
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK920_zjistovaci.pdf (722 kB) - 22.02.2021 11:17:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýKroměřížObecní úřad Kvasice
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: