Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK928
Název záměru: Přestavba a dostavba hotelu Kahan v Horní Bečvě – ubytovací část
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/116
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínHorní BečvaHorní Bečva
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.07.2021 11:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FnM, s. r. o., Lublaňská 1319/7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČ oznamovatele: 06428827
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.04.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 21.05.2021
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: ZLK928_oznameni.zip (42277 kB) - 20.04.2021 14:05:57
Informace o oznámení: ZLK928_infOznam.pdf (215 kB) - 20.04.2021 14:05:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.06.2021
Datum nabytí právní moci: 08.07.2021
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK928_zjistovaci.zip (503 kB) - 09.07.2021 11:30:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Rožnov pod Radhoštěm
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: