Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK931
Název záměru: Stáj a dojírna Počenice–Tetětice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížPočenice-TetěticePočenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.06.2021 12:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Agrodružstvo Morkovice, družstvo
IČ oznamovatele: 25571095
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 11.06.2021
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: ZLK931_oznameni.zip (12962 kB) - 11.05.2021 09:39:34
Informace o oznámení: ZLK931_infOznam.pdf (246 kB) - 11.05.2021 09:58:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2021
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK931_zjistovaci.pdf (635 kB) - 17.06.2021 12:18:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýKroměřížMěstský úřad Kroměříž
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: