Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK936
Název záměru: Výrobně - provozní objekt firmy Krematorium zvířat Zlín s.r.o.
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/58
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínSlušoviceSlušovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.12.2021 13:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Krematorium zvířat Zlín, s.r.o
IČ oznamovatele: 09227946
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.06.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 14.07.2021
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: ZLK936_oznameni.rar (6758 kB) - 11.06.2021 09:02:38
Informace o oznámení: ZLK936_infOznam.pdf (242 kB) - 11.06.2021 10:49:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.08.2021
Datum nabytí právní moci: 03.12.2021
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK936_zjistovaci.zip (1395 kB) - 16.12.2021 13:40:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
ZlínskýZlínMěstský úřad Slušovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: