Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK938
Název záměru: Stáj a dojírna Počenice – Tetětice – změna způsobu ustájení a výstavba nové jímky
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížPočenice-TetěticePočenice
Zlínský krajKroměřížPočenice-TetěticeTetětice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.11.2021 09:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Agrodružstvo Morkovice, družstvo
IČ oznamovatele: 25571095
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.10.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 05.11.2021
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: ZLK938_oznameni.zip (8836 kB) - 04.10.2021 10:53:25
Informace o oznámení: ZLK938_infOznam.pdf (253 kB) - 04.10.2021 14:04:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.11.2021
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK938_zjistovaci.pdf (843 kB) - 18.11.2021 09:50:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýKroměřížMěstský úřad Kroměříž
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: