Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: HKK001Q
Název: Změna č. 4 Libáň - územního plánu sídelního útvaru Libáň a Staré Hrady
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 12.11.2019 13:06
Předkladatel: Město Libáň
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: HKK001Q_navrh_textNavrhu.docx (38 kB) - 12.11.2019 13:03:46
Datum veřejného projednání: 28.08.2019
Informace o místě a času veřejného projednání: HKK001Q_vp_informace.pdf (105 kB) - 12.11.2019 13:05:37
Text návrhu změny: HKK001Q_vp_textNavrhu.pdf (3307 kB) - 12.11.2019 13:05:37
Posuzovatel SEA: Plachý Vladimír Ing.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK001Q_vp_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (1855 kB) - 12.11.2019 13:05:37
Text stanoviska DOSS k návrhu změny: HKK001Q_vp_textStanoviskaDOSS.pdf (219 kB) - 12.11.2019 13:05:37
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 11.11.2019
Stanovisko k návrhu změny: Souhlasné
Informace o stanovisku: HKK001Q_stanovisko_informace.pdf (132 kB) - 12.11.2019 13:06:14
Text stanoviska: HKK001Q_stanovisko_textStanoviska.pdf (219 kB) - 12.11.2019 13:06:14
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: