Posuzování koncepcí
Kód koncepce: HKK005K
Název koncepce: Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: Wed Jun 20 10:07:08 CEST 2018
Předkladatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ předkladatele: 70889546
Datum zveřejnění: Wed May 23 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Tue Jun 12 00:00:00 CEST 2018
Text oznámení: HKK005K_oznameni.zip (3519 kB) - 23.05.2018 09:48:58
Informace o oznámení: HKK005K_infOznam.pdf (191 kB) - 23.05.2018 09:48:58
Závěr zjišťovacího řízení: HKK005K_zjistovaci.pdf (287 kB) - 20.06.2018 10:06:51
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: