Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Frélich Zdeněk Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
MZP/2019/710/740
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
39949/ENV/14
Platnost do: 20.07.2024
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: EKOTOXA, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Fišova 7
Zaměstnavatel - mesto: Brno - Černá Pole
Zaměstnavatel - PSČ: 602 00
Zaměstnavatel - telefon: 558 900 010
Bydliště - ulice: Náměstí Slezského odboje 7
Bydliště - město: Opava
Bydliště - PSČ: 746 01
Bydliště - telefon: 777 024 136
Email: zdenek_f@email.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: Ano