Posuzování koncepcí
Kód koncepce: PLK010K
Název koncepce: Strategický plán města Plzně
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 13.04.2018 09:17
Předkladatel: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace, Škroupova 5, 301 36 Plzeň
IČO předkladatele: 00227277
Datum zveřejnění: 22.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 11.01.2018
Text oznámení: PLK010K_oznameni.zip (1877 kB) - 22.12.2017 09:43:58
Informace o oznámení: PLK010K_infOznam.zip (233 kB) - 22.12.2017 09:43:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK010K_infZjistovaci.zip (1716 kB) - 16.01.2018 08:20:32
Závěr zjišťovacího řízení: PLK010K_zjistovaci.zip (2331 kB) - 08.02.2018 08:33:43
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: PLK010K_vyhodnoceni.pdf (3112 kB) - 05.03.2018 09:52:34
Návrh koncepce: PLK010K_navrh.pdf (2353 kB) - 05.03.2018 09:52:34
Informace o návrhu koncepce: PLK010K_infNavrh.pdf (320 kB) - 05.03.2018 09:52:34
Datum veřejného projednání: 04.04.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 09.04.2018
Informace o místě a času veřejného projednání: PLK010K_infVP.pdf (539 kB) - 21.03.2018 10:36:29
Zápis z veřejného projednání: PLK010K_zapisVP.zip (723 kB) - 06.04.2018 12:11:27
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: PLK010K_infStanovisko.pdf (121 kB) - 13.04.2018 09:16:01
Text stanoviska: PLK010K_zaverStan.zip (643 kB) - 13.04.2018 09:17:34
Informace o zveřejnění prohlášení: PLK010K_infVyporadani.pdf (537 kB) - 13.04.2018 09:13:38
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: