Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ULK022K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility města Děčín
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 04.02.2020 08:50
Předkladatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO předkladatele: 00261238
Datum zveřejnění: 26.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 16.09.2019
Text oznámení: ULK022K_oznameni.zip (4205 kB) - 26.08.2019 09:07:40
Informace o oznámení: ULK022K_infOznam.zip (244 kB) - 26.08.2019 09:07:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK022K_infZjistovaci.pdf (438 kB) - 09.10.2019 11:40:50
Závěr zjišťovacího řízení: ULK022K_zjistovaci.docx (36 kB) - 09.10.2019 11:40:56
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: ULK022K_vyhodnoceni.zip (4889 kB) - 22.11.2019 08:25:53
Návrh koncepce: ULK022K_navrh.zip (117646 kB) - 22.11.2019 08:25:53
Informace o návrhu koncepce: ULK022K_infNavrh.zip (337 kB) - 22.11.2019 08:28:19
Termín pro zaslání vyjádření: 12.12.2019
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: ULK022K_infStanovisko.zip (396 kB) - 04.02.2020 08:50:57
Text stanoviska: ULK022K_zaverStan.zip (119864 kB) - 04.02.2020 08:50:57
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: