Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM620F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Horní Poříčí
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 06.05.2021 15:01
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 17.05.2018
Předkladatel: MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování
IČO předkladatele: 00279978
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM620F_zadani.pdf (839 kB) - 24.05.2018 08:39:39
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 11.06.2018
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM620F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (99 kB) - 12.06.2018 14:33:47
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM620F_vyhodnoceni.pdf (2471 kB) - 21.07.2020 11:56:45
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 04.05.2021
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM620F_stanoviskoSEA.pdf (216 kB) - 06.05.2021 15:01:47
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: