Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK019K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017 - 2023
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 03.07.2017 13:45
Předkladatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
IČO předkladatele: 00845451
Datum zveřejnění: 21.11.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 12.12.2016
Text oznámení: MSK019K_oznameni.zip (3132 kB) - 14.02.2017 10:39:13
Informace o oznámení: MSK019K_infOznam.pdf (746 kB) - 21.11.2016 10:55:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK019K_infZjistovaci.pdf (782 kB) - 20.12.2016 13:51:49
Závěr zjišťovacího řízení: MSK019K_zjistovaci.pdf (782 kB) - 20.12.2016 13:51:49
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MSK019K_vyhodnoceni.zip (4440 kB) - 14.02.2017 10:37:46
Návrh koncepce: MSK019K_navrh.pdf (6445 kB) - 14.02.2017 10:20:24
Informace o návrhu koncepce: MSK019K_infNavrh.pdf (816 kB) - 14.02.2017 10:20:24
Datum veřejného projednání: 28.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 03.04.2017
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK019K_infVP.pdf (505 kB) - 13.03.2017 09:12:34
Zápis z veřejného projednání: MSK019K_zapisVP.zip (433 kB) - 03.04.2017 13:47:55
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MSK019K_infStanovisko.pdf (763 kB) - 27.04.2017 14:05:00
Text stanoviska: MSK019K_zaverStan.zip (693 kB) - 27.04.2017 14:05:00
Informace o zveřejnění prohlášení: MSK019K_infVyporadani.pdf (310 kB) - 03.07.2017 13:45:08
Schválená koncepce: MSK019K_schvalenaKoncepce.pdf (6349 kB) - 03.07.2017 13:35:59
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: