Posuzování koncepcí
Kód koncepce: HKK005K
Název koncepce: Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 16.09.2019 09:58
Předkladatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO předkladatele: 70889546
Datum zveřejnění: 23.05.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 12.06.2018
Text oznámení: HKK005K_oznameni.zip (3519 kB) - 23.05.2018 09:48:58
Informace o oznámení: HKK005K_infOznam.pdf (191 kB) - 23.05.2018 09:48:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení: HKK005K_infZjistovaci.pdf (287 kB) - 20.06.2018 10:07:08
Závěr zjišťovacího řízení: HKK005K_zjistovaci.pdf (287 kB) - 20.06.2018 10:06:51
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: HKK005K_vyhodnoceni.pdf (2839 kB) - 10.06.2019 10:17:44
Návrh koncepce: HKK005K_navrh.zip (62755 kB) - 11.06.2019 12:36:55
Informace o návrhu koncepce: HKK005K_infNavrh.pdf (153 kB) - 10.06.2019 10:17:44
Datum veřejného projednání: 01.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 08.07.2019
Informace o místě a času veřejného projednání: HKK005K_infVP.pdf (205 kB) - 18.06.2019 09:24:21
Zápis z veřejného projednání: HKK005K_zapisVP.zip (207 kB) - 03.07.2019 15:48:45
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: HKK005K_infStanovisko.zip (312 kB) - 18.07.2019 11:06:10
Text stanoviska: HKK005K_zaverStan.zip (312 kB) - 18.07.2019 11:05:37
Informace o zveřejnění prohlášení: HKK005K_infVyporadani.zip (308 kB) - 16.09.2019 09:58:59
Schválená koncepce: HKK005K_schvalenaKoncepce.zip (12255 kB) - 16.09.2019 09:58:59
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: