Posuzování koncepcí
Kód koncepce: PLK011K
Název koncepce: Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 28.04.2021 09:07
Předkladatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
IČO předkladatele: 70890366
Datum zveřejnění: 22.04.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 14.05.2020
Text oznámení: PLK011K_oznameni.pdf (5249 kB) - 22.04.2020 11:29:04
Informace o oznámení: PLK011K_infOznam.7z (503 kB) - 22.04.2020 11:29:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK011K_infZjistovaci.pdf (222 kB) - 20.05.2020 10:21:19
Závěr zjišťovacího řízení: PLK011K_zjistovaci.pdf (473 kB) - 20.05.2020 10:21:19
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: PLK011K_vyhodnoceni.7z (4717 kB) - 09.09.2020 07:57:49
Návrh koncepce: PLK011K_navrh.7z (56813 kB) - 09.09.2020 07:57:49
Informace o návrhu koncepce: PLK011K_infNavrh.pdf (486 kB) - 09.09.2020 07:57:49
Datum veřejného projednání: 12.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 17.10.2020
Informace o místě a času veřejného projednání: PLK011K_infVP.docx (56 kB) - 24.09.2020 13:38:56
Zápis z veřejného projednání: PLK011K_zapisVP.7z (481 kB) - 15.10.2020 09:44:34
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: PLK011K_infStanovisko.pdf (222 kB) - 12.11.2020 13:50:45
Text stanoviska: PLK011K_zaverStan.7z (624 kB) - 12.11.2020 13:50:45
Informace o zveřejnění prohlášení: PLK011K_infVyporadani.pdf (408 kB) - 28.04.2021 09:07:46
Schválená koncepce: PLK011K_schvalenaKoncepce.pdf (2776 kB) - 28.04.2021 09:04:32
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: