Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK006S
Název koncepce: Zm. č. 1A ÚP Čeladná
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 04.12.2020 15:22
Předkladatel: Obecní úřad Čeladná
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK006S_vyhodnoceni.pdf (3786 kB) - 19.11.2019 09:16:07
Text Hodnocení Natura 2000: MSK006S_Natura.pdf (3084 kB) - 19.11.2019 09:16:07
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 26.03.2020
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK006S_stanoviskoSEA.pdf (381 kB) - 04.12.2020 15:22:07
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: